Chứng chỉ
Chứng chỉ HTQLCL theo ISO 9001:2008 của TUVNORD

 Cơ quan Tổng Công ty đã được Tổ chức cấp chứng chỉ chất lượng của TUV NORD (Đức) cấp Chứng chỉ Hệ thống Quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 cho lĩnh vực “Quản lý các hoạt động tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình trong lĩnh vực Máy và Thiết bị công nghiệp”. Chứng chỉ Hệ thống Quản lý chất lượng theo ISO 9001 của Cơ quan Tổng Công ty đã được xác nhận có hiệu lực liên tục từ ngày 13/11/2005 cho đến nay.