Công ty Cổ phần Cơ khí Cửu Long

   Cuu Long Mechanical Joint Stock Company (CLMC)
   Địa chỉ: Số 16 Đường Phó Cơ Điếu, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: +84 070 3823237
   Fax: +84 070 3831160
   Emailckcl.vinhlong@gmail.com
   Website

 

Lĩnh vực kinh doanh:
- Sản xuất các loại bơm hướng trục, bơm ly tâm, máy móc, phụ tùng thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp.
- Thiết kế, chế tạo máy chế biến gỗ.
- Đóng mới và sửa chữa tàu, thuyền.
- Kinh doanh máy móc, thiết bị chế biến lương thực, thực phẩm, máy công cụ, máy xây dựng và hàng kim khí điện máy.
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, lắp đặt hệ thống điện dân dụng và công nghiệp.
- Cho thuê nhà xưởng, máy móc, thiết bị.

Người liên hệ:

Ông Nguyễn Phước Tiến - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
ĐTDĐ: 0913659539
Email: tien_ckvinhlong@yahoo.com

Các Công ty Cổ phần chi phối khác