Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Cơ khí Hà Nội (HAMECO)

 

   Ha Noi Mechanical Company Limited (HAMECO)
   Địa chỉ:
74 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
   Điện thoại:
+84 04 38584416, +84 04 38584354
   Fax:
+84 04 3853268
   Email:
hameco@hn.vnn.vn
   Website: hameco.com.vn/index.php/vi/

 

 Lĩnh vực kinh doanh:
- Sản xuất máy công cụ.
- Thiết kế, chế tạo và lắp đặt thiết bị công nghiệp.
- Dịch vụ, tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp.
- Xuất nhập khẩu và kinh doanh vật tư thiết bị.
- Thực hiện các chức năng đào tạo nghề phục vụ cho nhu cầu của xã hội.
- Kinh doanh bất động sản và các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

www.mie.com.vn

www.mie.com.vn

 

Chủ tịch Công ty: Ông Trần Quốc Toản

Tổng Giám đốc: Ông Phan Phạm Hà

Người liên hệ: