Công ty TNHH Nhà nước 1TV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật

 

The Vietnam National Complete Equipment and Technics Import-Export Corporation Limited (TECHNOIMPORT)
Địa chỉ: 16 - 18 Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: +84 04 38267330, +84 04 38253776
Fax: +84 04 38254059

 

Lĩnh vực kinh doanh:
- Xuất nhập khẩu các công trình và dây chuyền thiết bị toàn bộ, máy móc, thiết bị phụ tùng, phương tiện vận tải, nguyên vật liệu sản xuất và các loại hàng hoá khác.
- Tư vấn đầu tư và thương mại.
- Giao nhận, vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu
- Xuất khẩu lao động
- Hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết

 

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Anh Tuấn

 

Người liên hệ: