Công ty Cổ phần Đá mài Hải Dương

 

   HAIDUONG Grinding Wheels Joint Stock Company
   Địa chỉ: Số 314 Điện Biên, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
   Điện thoại: +84 0320 3853588
   Fax: +84 0320 3853790
   Emaildamaihd@hn.vnn.vn
   Websitewww.damahad.com.vn

 

 Lĩnh vực kinh doanh:
- Sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu đá mài, hạt mài, đĩa mài, đĩa cắt, giấy nháp, vật tư, thiết bị sản xuất đá mài, hạt mài.
- Tư vấn và cung cấp, lắp đặt thiết bị, công nghệ sản xuất đá mài.
- Khai thác, chế biến và xuất nhập khẩu quặng bauxit.

 

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Bắc

 

Người liên hệ:    
Lê Hà Phương – Nhân viên văn phòng
ĐTDĐ: 0912091451