Công ty Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Kỹ thuật công nghiệp
   Investment Consultant and Technical Industrial Service Company (ISC)
   Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
   Điện thoại: +84 04 39363050
   Fax: +84 04 39363051
   Emailisc.mie@hnn.vnn.vn

   Website:

 

Lĩnh vực kinh doanh:
- Tư vấn đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp.
- Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi cho các dự án công nghiệp.
- Thẩm định các dự án đầu tư phát triển trong lĩnh vực cơ khí.
- Lập Hồ sơ mời thầu, thẩm định Hồ sơ dự thầu các gói thầu về mua sắm Thiết bị và Dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp.
- Thiết kế các thiết bị công nghiệp đơn lẻ, và dây chuyền thiết bị toàn bộ cho các công trình công nghiệp bao gồm cả việc thực hiện các dịch vụ có liên quan.
- Lắp đặt, vận hành máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất công nghiệp, thiết bị môi trường, thực phẩm...
- Xuất- Nhập khẩu, mua bán vật tư, trang bị thiết bị công nghiệp cung cấp cho các doanh nghiệp.
- Lập hồ sơ kỹ thuật liên quan đến chuyển giao công nghệ, đấu thầu các dự án lớn.
- Chuyển giao các công nghệ, kỹ thuật trong sản xuất, đào tạo chuyển giao công nghệ.

 

Giám đốc công ty: Ồng Lê Huy Hải