Công ty Xây lắp Công nghiệp
Construction and Industrial Installation Company
Địa chỉ: 20 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: +84 04 38358895
Fax: +84 04 37762235
Email:

Website:

 

Lĩnh vực kinh doanh:

- Xây dựng và lắp đặt các công trình công nghiệp.
- Xây dựng đường dây và trạm điện đến 35 kv.
- Xây dựng đường bộ đến cấp 3.
 
Người liên hệ:
Ông Nguyễn Thế Anh – Giám đốc
ĐTDĐ: 0903298503
 

Các Đơn vị hạch toán phụ thuộc khác