Chi nhánh Tổng Công ty tại Thành phố HCM
HCM CityBranch of Machine and Industrial Equipment Corporation
Địa chỉ: 275 Hùng Vương, P.9, Quận 6, TP.HCM
Điện thoại: +84 08 39696681
Fax: +84 08 39696682

Website:

 

Lĩnh vực kinh doanh:
- Giao dịch, mua bán máy móc thiết bị, vật tư công nghiệp.
- Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp.
- Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính).
- Đo đạc địa chính. Kinh doanh bất động sản.
 

Giám đốc chi nhánh: Ông Nguyễn Ngọc Anh Tú

Người liên hệ: