Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Quảng Nam

Quang Nam Construction and Electro-Machinery Joint Stock Company (CEM)

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng nam
Điện thoại: +84 0510 3852203
Fax: +84 0510 3834427
Website:
 
Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng

HAIPHONG Machinery Manufacturing Joint Stock Company

Địa chỉ: Số 150 Tô Hiệu, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng
Điện thoại: +84 031 3610693
Fax: +84 031 3846805

 

 
Công ty Cổ phần Đá mài Hải Dương

HAIDUONG Grinding Wheels Joint Stock Company

Địa chỉ: Số 314 Điện Biên, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: +84 0320 3853588
Fax: +84 0320 3853790
 
Công ty Cổ phần Cơ khí Cửu Long

Cuu Long Mechanical Joint Stock Company (CLMC)
Địa chỉ: Số 16 Đường Phó Cơ Điếu, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: +84 070 3823237
Fax: +84 070 3831160
Email: ckcl.vinhlong@gmail.com
Website:

 
Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1
Tools Joint Stock Company No.1 (TJC)
Địa chỉ: 108 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: +84 04 38584337
Fax: +84 04 38584094
 
Công ty TNHH Nhà nước 1TV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật
The Vietnam National Complete Equipment and Technics Import-Export Corporation Limited (TECHNOIMPORT)
Địa chỉ: 16 - 18 Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: +84 04 38267330, +84 04 38253776
Fax: +84 04 38254059
 
1
2
3