Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam
Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) là đối tác liên danh với MIE thực hiện các Dự án Nhà máy thuỷ điện Pleikrông, A Vương, Buôn Kuốp, Bản Chát. VINAINCON còn là khách hàng của MIE trong một số công trình như dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn - Thái Nguyên....
 
Địa chỉ: Tòa nhà số 5 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
ĐT: +84 04 35142145
Fax: +84 04 38560629

Website: www.vinaincon.com.vn/