Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME)
Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME) là đối tác liên danh với MIE thực hiện Dự án Nhà máy thuỷ điện Pleikrông, A Vương, Buôn Kuốp, Bản Chát, Sơn La.
Địa chỉ: Số 4 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
ĐT: +84 04 37647350             Fax: +84 04 37649883

Website: www.narime.gov.vn