Tổng Công ty Cơ điện, Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi (AGRIMECO)
Tổng Công ty Cơ điện, Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi (AGRIMECO) là đối tác liên danh với MIE thực hiện Dự án Nhà máy thuỷ điện Sơn La.
Địa chỉ: Km 10, Quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội.
ĐT: (+ 84 04) 38615706, 38614605 Fax: +84 04 38614605

Website: www.agrimeco.com.vn