Tập đoàn Máy công cụ Thẩm Dương - Trung Quốc

Tập đoàn Máy công cụ Thẩm Dương - Trung Quốc là đối tác của MIE trong các dự án cung cấp các loại máy công cụ vạn năng, máy công cụ CNC cho các khách hàng trong nước như Công ty Cơ khí Hóa chất 13 (Bộ Quốc phòng), Công ty TNHH NN 1 TV Cơ khí Duyên Hải (MIE),...

 

Địa chỉ: Số 1,17-A Đại lộ Kaifa, Khu Kinh tế-Công nghệ Thẩm Dương

Postcode: 110142

Tel: 024-25199999

Fax: 024-25878001

Website: www.smtcl.com