Công ty Cổ phần Thủy điện Pá Chiến

Công ty Cổ phần Thủy điện Pá Chiến là khách hàng của MIE trong dự án xây dựng Nhà máy Thủy điện Pá Chiến, Mường La, Sơn La.

Địa chỉ: Lô 2, Đường Lê Đức Thọ, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: (0223) 753072