Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A

Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A là khách hàng của MIE trong dự án xây dựng Nhà máy Thủy điện Sê San 4A tại Tỉnh Gia Lai.

Địa chỉ: Số 114, Đường Lê Duẩn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
Điện thoại: 059.3222567/3222568
Fax: 059.3222569