Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh

Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh có tên giao dịch tiếng Pháp là Société de Bourbon Tây Ninh (SBT) là khách hàng của MIE trong dự án cung cấp thiết bị chế biến đường cho Nhà máy Đường Bourrbon - Tây Ninh.

TRỤ SỞ CHÍNH: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (066) 3753250
Fax: (066) 3839834
Email: sbttninh@hcm.vnn.vn

Website: www.bourbontn.com.vn