Công ty Công nghiệp nặng Ishikawajima-Harima (Nhật)

 Công ty Công nghiệp nặng Ishikawajima-Harima (Nhật) (Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co. Ltd.) là khách hàng của MIE trong dự án xây dựng Nhà máy đuôi hơi Bà Rịa 2.

Địa chỉ: 1 Shin-Nakaharacho, Isogoku, Yokohama Japan 235-8501
Điện thoại: 090-576-00012
Fax: 81-45-759-2204
E-mail : m_kitagawa@ihi.co.jp 
Web Site: www.ihi.co.jp/index-e.html