Công ty các hệ thống hóa học - đúc PACIFIC RIM (Úc)

 Công ty các hệ thống hóa học - đúc PACIFIC RIM  (PACIFIC RIM Foundry Chemical Systems Pty) Limited) (Úc) là khách hàng của MIE trong dự án chế tạo, lắp đặt dây chuyền đúc 6000 tấn / năm.

Địa chỉ: 1 Lyneham Pl, West Pennant Hills, NSW 2125, Australia

Website: www.pacrim.com.au