Thủy điện Sơn La

 

 

Nhà máy Thủy  điện Sơn La là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á được xây dựng tại xã Ít Ong, Mường La, Sơn La. 

Nhà máy có công suất lắp máy: 2.400 MW, gồm 6 tổ máy (mỗi tổ công suất 400 MW), điện lượng bình quân hằng năm: 9,429 tỉ kWh, tổng vốn đầu tư: 42.476,9 tỉ đồng.
Nhà Máy Thủy Điện Sơn La được xây dựng bởi Liên danh các Nhà thầu Việt Nam, trong đó Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp đứng đầu Liên danh các Nhà thầu cung cấp thiết bị cơ khí thủy công công trình cửa nhận nước.
- Nhà máy được khởi công xây dựng ngày 2 tháng 12 năm 2005.
- Ngày 17/12/2010, hòa lưới điện quốc gia tổ máy số 1.
- Ngày 20/4/2011, hòa lưới điện quốc gia tổ máy số 2.
- Ngày 23/8/2011, hòa lưới điện quốc gia tổ máy số 3.
- Ngày 19/12/2011, hòa lưới điện quốc gia tổ máy số 4.
- Ngày 28/4/2012, hòa lưới điện quốc gia tổ máy số 5.
- Dự kiến sẽ đưa tổ máy số 6 vào vận hành vào tháng 8/2012 và hoàn thành tổng thể công trình vào cuối năm 2012.