Thủy điện Nậm Má, tỉnh Hà Giang


Nhà máy Thuỷ điện Nậm Má được xây dựng trên suối Nậm Má thuộc địa phận xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cách thị xã Hà Giang về phía bắc 12 km theo đường chim bay. Nhà máy thuỷ điện Nậm Má có công suất lắp máy 3,2 MW (turbin kiểu Fancis), cột nước phát điện 115m, hàng năm mang lại sản lượng điện trung bình là 10,43 triệu kWh. Công trình đã đi vào vận hành từ năm 1992.