Thủy điện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

 

Nhà máy Thủy điện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam được xây dựng trên địa phận huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Nhà máy có công suất phát 1000 KW với 2 tổ máy, cột nước H = 13.6 m, turbin kiểu Kaplan, sản lượng điện khoảng 1,5-3 triệu kWh / năm.

 

MIE là nhà thầu chế tạo và cung cấp thiết bị cho nhà máy. Công trình hoàn thành năm 1982.