Nhà máy Cồn Xuân Lộc - Đồng Nai

 

 

Nhà máy Cồn Xuân Lộc có công suất 20000 lít /năm được xây dựng trên địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Tổng công ty Mía Đường II là chủ đầu tư xây dựng nhà máy.
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp ( MIE ) là nhà thầu thi công gói thầu “ Thiết bị chế tạo trong nước”
Giá trị gói thầu: 36 tỷ đồng

Thời gian thực hiện dự án: 2004 – 2006.