Nhà máy Bia Phú Bài - tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bia Huế.
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp ( MIE ) là nhà thầu thi công 2 gói thầu:
- Gói thầu số 07: Hệ thống xử lý nguyên liệu, giá trị gói thầu: 15 tỷ đồng
- Gói thầu số 29: Cung cấp và lắp đặt 10 bồn lên men, giá trị gói thầu: 1,650,000 USD.
Thời gian thực hiện dự án: 2007 – 2008.