Thủy điện Đắk R’tih - tỉnh Đắk Nông

Nhà máy Thuỷ điện Đắk R’tih được xây dựng trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa - huyện Đắk R’lấp - tỉnh Đắk Nông, có tổng vốn đầu tư 3.400 tỷ đồng, với tổng công suất lắp máy 144MW được chia làm hai nhà máy: Nhà máy bậc trên 82MW, nhà máy bậc dưới 62MW, sản lượng điện bình quân 614,1 triệu KWh mỗi năm

Chủ đầu tư là Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1).
MIE đứng đầu Liên danh các Nhà thầu cung cấp cẩu trục gian máy của nhà máy.

- Thời gian khởi công: Tháng 7/2008.
- Ngày 27/ 8/2011, tổ máy H2 của nhà máy bậc trên đã hòa lưới điện Quốc gia, các tổ máy H3,H1 cũng lần lượt phát điện.
- Ngày 16/10/2011Tổ máy cuối cùng H4 đã hòa lưới điện Quốc gia