Thủy điện Lộc Lâm - Lâm Đồng

Trạm thủy điện Lộc Lâm được xây dựng trên địa bàn xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Trạm có công suất 100 KW với 2 tổ máy, cột nước H = 80 m.

MIE là nhà thầu cung cấp thiết bị cho trạm. Công trình thực hiện năm 1987.