Thủy điện Đông Sơn - tỉnh Thừa Thiên Huế

Trạm thủy điện Đông Sơn được xây dựng trên địa bàn xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trạm có công suất 50 KW, cột nước H= 20 m, turbine kiểu Francis.

MIE là nhà thầu cung cấp thiết bị cho trạm. Công trình hoàn thành năm 1983.