Chế tạo, cung cấp thiết bị cho Dự án Nhà máy đuôi hơi Bà Rịa 2

  Năm 2000, MIE đã chế tạo, cung cấp thiết bị cho Dự án Nhà máy đuôi hơi Bà Rịa 2. Các hạng mục thiết bị gồm có: bình chứa, ống dẫn gas, ống khói, kết cấu thép. Các thiết bị cung cấp cho nhà thầu của dự án là Công ty Công nghiệp nặng Ishikawajima - Harima (Nhật Bản).