Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn - Thái Nguyên

Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn được xây dựng tại Thái Nguyên có công suất 100 MW với sản lượng hàng năm 600 triệu kWh, tổng mức đầu tư 123,9 triệu USD.

MIE là nhà cung cấp thiết bị, kết cấu thép cho Nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam. Công trình thực hiện năm 2004.