Chế tạo hệ thống ống, giá đỡ ống HFO cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2

 Năm 2000, MIE đã chế tạo và cung cấp hệ thống ống, giá đỡ ống HFO cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2. Sản phẩm cấp cho Nhà thầu Công ty Cơ khí & Xây dựng Huyndai (Hàn Quốc).