Cung cấp thiết bị cho Nhà máy Đường Bourbon - Tây Ninh

 Năm 1997, MIE đã thực hiện thành công Dự án cung cấp thiết bị chế biến đường cho Nhà máy Đường Bourrbon - Tây Ninh.

 Trạm thủy điện Đông Sơn được xây dựng trên địa bàn xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trạm thủy điện Lộc Lâm được xây dựng trên địa bàn xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Thủy điện Bạch Mã - tỉnh Thừa Thiên Huế

Trạm thủy điện Bạch mã được xây dựng tại vùng rừng núi Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thủy điện Thác Bà - Yên Bái

Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà nằm trên dòng Sông Chảy trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Thủy điện Hòa Bình

Nhà máy Thủy điện Hoà Bình được xây dựng tại hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, trên dòng sông Đà thuộc miền Bắc Việt Nam.

Nhà máy Bia Quảng Nam

Nhà máy Bia Quảng Nam được xây dựng tại Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc - huyện Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam.

1
2
3
4
5