Nhà máy sản xuất ô xy già (H2O2) -tỉnh Bắc Giang

Nhà máy sản xuất ô xy già (H2O2) được xây dựng tại phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang.

Thủy điện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

 Nhà máy thủy điện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam được xây dựng trên địa phận huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Thủy điện PleiKrông, tỉnh Kon Tum

Nhà máy Thủy điện Pleikrông được xây dựng trên địa bàn tỉnh KonTum.

Trạm thủy điện Quỳnh Tam – Nghệ An

Trạm thủy điện được xây dựng trên địa bàn xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Thủy điện A Vương - tỉnh Quảng Nam

Nhà máy Thủy điện A Vương thuộc địa bàn xã Màcoih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. 

Thủy điện Buôn Kuốp, tỉnh Đắk Lắk

Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp là một công trình thủy điện của tỉnh Đăk Lăk được xây dựng trên sông Serepôk.

Thủy điện Sê San 4A, tỉnh Gia Lai

Nhà máy Thủy điện Sê San 4A được xây dựng tại xã IAO, huyện IAGRAI – tỉnh Gia Lai

1
2
3
4
5