Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp chuyên sản xuất –kinh doanh trong lĩnh vực Cơ khí Chế tạo máy và xây lắp các công trình công nghiệp.

 

 

 Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp là Tổng công ty nhà nước trực thuộc Bộ Công thương, tổ chức và hoạt động theo mô hình mẹ-con.

 
 
Giới thiệu công ty

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp là Tổng công ty nhà nước trực thuộc Bộ Công thương, được thành lập theo quyết định số 155/HĐBT ngày 12/5/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và được thành lập lại theo Quyết định số 1117/QĐ – TCCB ngày 25/10/1995 của Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương).