Sẽ có thêm 15-30 nhà máy thuỷ điện nhỏ

 

Từ năm 2009-2014, khoảng 15-30 công trình thuỷ điện nhỏ sẽ được xây dựng với tổng công suất dự kiến là 250MW. Các công trình này sẽ được vay vốn ưu đãi tối đa bằng 80% tổng vốn đầu tư.
Bộ Công Thương vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Phát triển năng lượng tái tạo giai đoạn năm 2009-2014.
Tổng vốn đầu tư của dự án này là 318,05 triệu USD, trong đó, vốn ODA là 204,28 triệu USD và vốn đối ứng trong nước là 113,78 triệu USD. Tài trợ cho dự án là Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới cho vay ưu đãi khoảng 202 triệu USD và Quỹ Tín thác từ Chính phủ Úc sẽ viện trợ không hoàn lại khoảng 2,275 triệu USD.
Với mục tiêu thu hút các nhà đầu tư tư nhân tham gia vào lĩnh vực điện để giảm bớt gánh nặng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các công ty Nhà nước, khoản tín dụng đầu tư trên sẽ cấp cho các ngân hàng thương mại và qua kênh này, các chủ đầu tư sẽ được vay tiền để thực hiện dự án.
Dự kiến, mỗi nhà máy thuỷ điện nhỏ có công suất khoảng 30MW, được vay từ nguồn IDA tối đa bằng 80% tổng vốn vay của mỗi dự án. Chủ đầu tư và ngân hàng tham gia đóng góp ít nhất 36% vốn tự có trong tổng vốn đầu tư của mỗi tiểu dự án.
Theo chiến lược phát triển năng lượng tái tạo quốc gia, mục tiêu phấn đấu đến năm 2010, tỷ lệ nguồn năng lượng mới và tái tạo sẽ chiếm khoảng 3% trong tổng năng lượng thương mại, khoảng 5% vào năm 2020 và 11% vào năm 2050.

(Theo VNNet)