Cổ phần hóa 12 doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Công Thương

 

 

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp cùng Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp là hai doanh nghiệp sẽ được chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ-công ty con, trong đó công ty mẹ là công ty TNHH một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Công Thương giai đoạn 2009-2010.
Theo đó, trong số 12 doanh nghiệp được cổ phần hóa có 3 Tổng công ty là Thiết bị điện Việt Nam, Xây dựng công nghiệp Việt Nam và Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam. 9 công ty là Điện máy và Kỹ thuật công nghệ, Giao nhận kho vận ngoại thương, Điện máy - Xe đạp xe máy, Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật, Xây lắp và Vật liệu xây dựng, Du lịch và Xúc tiến thương mại, Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại, Nông thổ sản II, Vật liệu xây dựng và Lâm sản.
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp cùng Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp là hai doanh nghiệp sẽ được chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ-công ty con, trong đó công ty mẹ là công ty TNHH một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Công ty Thực phẩm và Đầu tư công nghệ, Công ty Điện máy Hải Phòng chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương xây dựng đề án chuyển đổi các tổng công ty: Máy và Thiết bị công nghiệp, Máy động lực và Máy nông nghiệp sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ-công ty con; đề án cổ phần hóa các tổng công ty: Thiết bị điện Việt Nam, Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

(nguồn: dddn.com.vn)