Nhân sự mới Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp – CTCP
  

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương tại văn bản số 286/BCT-TCCB ngày 11/01/2017 về việc giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng Quản trị và nhân sự quản lý Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP;

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN QUÝ I NĂM 2017

         Ngày 14 tháng 4 năm 2017, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) đã tổ chức Hội nghị giao ban quý I năm 2017 tại Công ty CP Cơ khí Duyên Hải.

 Ngày 01 tháng 4 năm 2017, đoàn công tác Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp do Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Quốc Toản dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Công ty cổ phần cơ khí chế tạo Hải phòng – Công ty liên kết của Tổng công ty.

1
2
3
4
5