Lời cảm ơn về việc tổ chức Hội thi thợ giỏi MIE 2017

 

Tin hoạt động Đảng ủy, Công đoàn, các hoạt động khác khác