Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

 

Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự đại hội là 23 người đại điện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp 141.867.900 cổ phần, tương đương 99,913% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã có đủ điều kiện tổ chức.

 

Đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 có Đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ của Bộ Công Thương tham dự.

 

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội với số cổ phiếu tán thành là 141.867.900 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội, cụ thể:

 

1. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu;

 

2. Thông qua danh sách giới thiệu đề cử, ứng cử ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị.

 

3. Tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

 

Kết quả Ông Phan Phạm Hà, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội - đơn vị do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn được bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 với tỷ lệ số phiếu bầu là 100%.

 

Một số hình ảnh diễn ra tại Đại hội

 

Quang cảnh Đại hội

 

Đ.c  Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại Hội

 

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

 

Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

 

Đ.c Nguyễn Khắc Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch

thông qua mức thù lao đối với Thành viên HĐQT được bầu bổ sung

 

Đ.c Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tặng hoa chúc mừng

đ.c Phan Phạm Hà được bầu bổ sung là Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2021

 

 Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2021