Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội chấp thuận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của MIE

Kính gửi: Các Quý cổ đông Tổng công ty.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông  văn bản số 303/CV-ĐKKD ngày 17/4/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận việc gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của MIE

Trân trọng./.