Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Điều lệ, nghị quyết, tài liệu khác

Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty trân trọng gửi tới các Quý cổ đông Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27 tháng 4 năm 2018

Trân trọng!

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP