Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Thông báo chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

       

         

         Ngày 21 tháng 9 năm 2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-MIE-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, theo đó:

 

       - Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: Ngày 12 tháng 10 năm 2018.

 

      - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 2018.

 

      Thông tin chi tiết xin mời xem: Nghị quyết số 50/NQ-MIE-HĐQT.

       

      Trân trọng thông báo.

       

      Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.