Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Thông báo về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của MIE

Kính gửi: Các quý cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Ngày 09 tháng 02 năm 2018, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã có văn bản 1096/UBCK-GSĐC chấp thuận cho Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) được gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính (BCTC) của MIE lập cho năm tài chính 2018, cụ thể:

- MIE phải công bố BCTC quý và BCTC soát xét quý (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.

- MIE phải công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.

- MIE phải công bố BCTC năm đã được kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán BCTC.

Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây: Văn bản số 1096/UBCK-GSĐC

Trân trọng thông báo

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP