Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP giải trình việc công bố thông tin quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp trân trọng gửi các Quý cổ đông văn bản số 167/CV-MIE-TCKT ngày 08/3/2019 về giải trình việc công bố thông tin Quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Trân trọng.