Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Cổ đông

Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
01/11/2018

Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
18/10/2018

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018