Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Tin cổ đông

Ủy ban chứng khoán nhà nước gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính niên độ 2019 đối với Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Kính gửi: Các quý cổ đông Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trân trọng gửi Quý cổ đông văn bản số 228/UBCK-GSĐC ngày 08 tháng 01 năm 2019 về việc chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính niên độ 2019 đối với Tổng công ty.

Trân trọng.