Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Đảng bộ cơ quan Tổng công ty

Giới thiệu về Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội, gồm 06 chi bộ trực thuộc với 70 đảng viên đang sinh hoạt. Ngày 12/5/1990 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 155/QĐ-HĐBT ( nay là Thủ tướng Chính phủ), tại thời điểm đó Tổng công ty có 03 đồng chí đảng viên (đ/c Hoàng Gia Tường, đ/c Lê Xuân Hãn và đồng chí Nguyễn Thế Vinh) và được Đảng bộ Bộ Công nghiệp nặng ra quyết định thành lập Tổ đảng sinh hoạt trực tiếp với Đảng bộ Bộ Công nghiệp nặng.
Xem thêm