Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Đoàn thanh niên

Giới thiệu về chi đoàn cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp được thành lập ngày 26 tháng 3 năm 2003trụ sở làm việc tại số 2 Triệu Quốc Đạt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội (nay là số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Số điện thoại liên hệ : 04.38252498/ Fax : 04.38261129

Chi đoàn Thanh niên cơ quan Tổng công ty là chi đoàn trực thuộc Đoàn Khối công nghiệp Hà Nội, tổng số đoàn viên đang sinh hoạt gồm 22 đồng chí.So với ngày đầu thành lập số Đoàn viên cũng có nhiều thay đổi vì nhiều lý do (như chuyển đổi công tác, hết tuổi đoàn…)

Chi đoàn thanh niên cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp đã trải qua 6kỳ Đại hội, Đại hội lần thứVI, nhiệm kỳ 2017-2019 đã bầu ra BCH gồm 05 đồng chí, do đồng chí Vũ Trung Kiên giữ chức Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Thủy giữchức Phó Bí thư.

Cùng với sự phát triển của Tổng công ty, nhiều năm qua Chi đoàn Thanh niên cơ quan Tổng công ty ngày càng  vững mạnh và phát triển về mọi mặt. Xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của thanh niên gắn liền với mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển của Tổng công ty.

 Chi đoàn thanh niên cơ quan Tổng công ty đã luôn bám sát các hoạt động của Đoàn khối Công nghiệp Hà Nội cũng như hoàn thành tốt các công trình thanh niên, phối hợp với chính quyền làm tốt công tác thanh niên, tích cực đổi mới cả về tổ chức, nội dung và phương pháp hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyền truyền chính trị để nâng cao trình độ nhận thức cho thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Chi Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng công ty đã kết hợp với Công đoàn cơ quan Tổng công ty tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm gắn kết thanh niên với CBCNV. Tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn khối tổ chức.

Chi Đoàn thanh niên cơ quan Tổng công ty thực sự là cầu nối giữa thanh niên và CBCNV trong toàn Tổng công ty, là một tổ chức thu nhỏ để thanh niên tự học hỏi và  phát huy khả năng của mỗi cá nhân.

Qua nhiều năm sinh hoạt đoàn thể, dưới sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Chính quyềnChi Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp nhiều năm nhận được Cờ thi đua xuất sắc của Đoàn Khối Công nghiệp Hà Nội.