Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Công đoàn

Giới thiệu về Công Đoàn Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

          Công đoàn Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 03/QĐ-CL ngày 7/1/1997 của Công đoàn Cơ khí Luyện Kim Việt Nam ( nay là Công đoàn Công thương Việt Nam) và đã được đổi tên thành Công đoàn Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp-CTCP theo Quyết định số 47/QĐ-CĐCT, ngày  23 tháng 2 năm 2017 của Công đoàn Công thương Việt Nam, trụ sở làm việc tại số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

          Số điện thoại liên hệ : 04.38258733/ Fax : 04.38261129

          Địa chỉ Email: congdoan@mie.com.vn

         Công đoàn Tổng công ty là công đoàn cấp trên cơ sở hiện đang quản lý 16 công đoàn cơ sở trực thuộc  trải dài khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam với 2200 đoàn viên đang sinh hoạt. So với ngày đầu thành lập số công đoàn cơ sở trực thuộc và đoàn viên luôn có sự biến động bởi các lý do: chủ quan điều động, cổ phần hóa, sát nhập doanh nghiệp, chuyển đi (18 cơ sở/ 7000 đoàn viên)

          Công đoàn Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp đã trải qua 4 kỳ Đại hội, Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012-2017 đã bầu ra BCH gồm 15 đồng chí, do đồng chí Trần Quốc Toản giữ chức Chủ tịch, đồng chí Đinh Hồng Mai giữ Phó chủ tịch chuyên trách và hiện nay là Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Tôn Quang Liêm giữ chức Phó Chủ tịch.

          Cùng với sự phát triển của Tổng công ty, 20 năm qua công đoàn MIE ngày càng  vững mạnh và phát triển về mọi mặt. Xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn gắn liền với mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển của Tổng công ty. Công đoàn MIE đã luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và công đoàn các cấp, tích cực đổi mới cả về tổ chức, nội dung và phương pháp hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyền truyền giáo dục để nâng cao trình độ nhận thức cho người lao động. Công đoàn Tổng công ty đã kết hợp với chuyên môn tổ chức tốt các kỳ Đại hội công nhân viên chức Tổng công ty, xây dựng quy chế dân chủ, ký kết thỏa ước lao động tập thể cấp tổng công ty. Công đoàn Tổng công ty cùng các công đoàn cơ sở thành viên đã làm tốt công tác chăm lo tới đời sống của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, vận động người lao động tham gia các chương trình từ thiện, đóng góp các quỹ xã hội như “ Quỹ tình thương”, “ Quỹ mái ấm công đoàn” để hỗ trợ đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khen thưởng các cháu học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó. Đẩy mạnh các phong trào văn hóa, thể thao trong công nhân viên chức lao động; tổ chức tốt các cuộc thi thợ giỏi, cán bộ công đoàn giỏi,… đã làm sinh động thêm hoạt động và nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn.

          Công đoàn MIE thực sự là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, là người bạn, là chỗ dựa cho người lao động. Công đoàn MIE cùng với các công đoàn cơ sở luôn phấn đấu xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là ngôi nhà chung của người lao động MIE.

          Qua 20 năm hoạt động, tập thể Công đoàn Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp và các đơn vị thành viên đã  nhận được nhiều bằng khen, cờ thi đua của Công đoàn Công thương Việt Nam, Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của Tổng Liên đoàn và các  phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

          Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

          Huân chương Lao động hạng Ba