Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Dự án đầu tư

Di chuyển, cải tạo và nâng cao năng lực sản xuất Công ty cổ phần Dụng cụ số 1

Di chuyển, cải tạo và nâng cao năng lực sản xuất Công ty cổ phần Dụng cụ số 1

Tổng mức đầu tư: 122,312 tỷ đồng.

Địa điểm: Cụm Công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

Mục tiêu của Dự án: Đầu tư di chuyển, cải tạo máy móc thiết bị hiện có tại 108 Thanh Xuân - Hà Nội đến cơ sở mới cùng với trang bị thêm máy móc thiết bị chuyên dùng, đầu tư nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ tại địa điểm mới nhằm nâng cao năng lực sản xuất của Công ty cổ phần Dụng cụ số 1.

Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2011.