Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Dự án / công trình đã thực hiện

Dự án nâng cấp hệ thống DCS công ty đạm Hà Bắc

Dự án nâng cấp hệ thống DCS công ty đạm Hà Bắc

 Dự án “Nâng cấp hệ thống DCS Công ty đạm Hà Bắc” – hoàn thành tháng 2 năm 2012 với giá trị 10.5 tỷ đồng (Mười tỷ năm trăm triệu đồng).