Tiếng Việt English

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP (MIE)

Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84)(24) 38252498

(84)(24) 38240689

(84)(24) 38261129

info@mie.com.vn

http://mie.com.vn

Dự án / công trình đã thực hiện

Dự án Thùng chứa sản phẩm H2 O2 - 500m3 Công ty cổ phần Hưng Phát Hà Bắc

Dự án Thùng chứa sản phẩm H2 O2 - 500m3 Công ty cổ phần Hưng Phát Hà Bắc

 Dự án “Thùng chứa sản phẩm H2 O 2 – 500 m3 công ty cổ phần Hưng Phát Hà Bắc “– hoàn thành tháng 2 năm 2013 giá trị 4.2 tỷ đồng (Bốn tỷ hai trăm triệu đồng).